Українська Соцiальна мережа «Друзi» — належить росiянам

Зранку соцiальна мережа «Друзi» ввела в обiг грошi «Даріки». Як з’ясувалося баланс поповнюється за допомогою Perfect Money, на сайтi якого стоїть лозунг — «Надёжный финансовый сервис от Калининграда до Владивостока».

Тобто всi жителi країн СНД при входi на сайт бачать саме цей росiйський лозунг. Соцiальна мережа «Друзi» була створена виключно для жителiв України i люди в нiй, як виявилося не налаштованi на переказування коштiв росiянам. Все це ми виклали на своїй сторiнцi в «Друзях» - http://druzi.org.ua/u5396.

Декiлька хвилин тому, в пiдтвердження наших очiкувань зi стрiчок акаунтiв наших журналiстiв а також близько ста наших прихильникiв зникли «ВСI» записи.

Оновлено.

За годину пiсля публiкацiї цiєї статтi, був зiмiтований збiй баз даних, та адмiнiстрацiя «Друзiв» прийняла рiшення видалити «ВСI» записи у 75 000 користувачiв, щоб запобiгти розповсюдженню цiєї iнформацiї.

Таким чином адмiнiстрацiя соцiальної мережi «Друзi» пiдтверджує причетнiсть до росiйських провладних структур.

Оновлено.

О 23:30 сторiнка нашого журналiста Олексiя Гончара http://druzi.org.ua/u5396, яка не мала жодного запису була видалена ! Цiкава соцiальна мережа показала зуби. На запит до адмiнiстрацiї мережi, щодо подiй навколо росiйської платiжної системи ми не отримали жодної вiдповiдi.

Оновлено.

Зранку 5 квiтня, сторiнки ще двох наших журналiстiв було заблоковано. Зараз ми маємо вже 12 повiдомлень про блокування сторiнок журналiстiв та громадських дiячiв. Блокування продовжуються i йде масова «зачистка» людей, висловлювання яких не влаштовують «невiдомих» (iнформацiя про користувачiв, котрi адмiнiструють мережу досi не вiдома) «Друзiв».

Нагадаємо, соцiальна мережа «Друзi» була вiдкрита для користувачiв України 30 березня та вже на 6 день iснування ввела оплату за «Рєйтiнг» так званими «Даріками», вiдправляючи людей для поповнення рахунку на сторiнку платiжної системи з проросiйськими «лозунгами».

Деякi користувачi пiдтверджують причетнiсть «Друзiв» до росiйських провладних структур та готовi i далi виводити їх на чисту воду.

Ця стаття написана групою журналiстiв та розписана погодинно i грунтуєтьсявиключно на баченнi того, що вiдбувалося на сайтi «Друзi» — http://druzi.org.ua в зазначений час. Згiдно закону про «Правові засади діяльності журналістів в Україні«, а саме:


Так, статтею 34 Конституції України кожному громадянинові України незалежно від його професії гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір, ми офiцiйно заявляємо, що вся опублiкована iнформацiя є нiчим iншим як баченням того що вiдбувалося саме окремою групою журналiстiв i може не спiвпадати як з громадською думкою так i з думкою окремих осiб.

Слава Українi !

Proudly Powered by Blogger.